Poskytnem Vám pomoc pri riešení Vašej poistnej udalosti

Škoda pri dopravnej nehode

Spôsobili ste dopravnú nehodu a potrebujete poradiť ako ďalej postupovať?
Ste poškodeným pri dopravnej nehode? Aké sú Vaše nároky? Ako si ich môžete uplatniť?

Škoda na majetku a zodpovednosť za škodu

Vznikla Vám škoda na rodinnom dome alebo byte? Spôsobili ste škodu svojmu susedovi?
Ako postupovať, keď dôjde ku škode na majetku alebo ku škode na majetku inej osoby, za ktorú ste zodpovedný?

Krátenie alebo zamietnutie poistného plnenia

Poisťovňa Vám krátila, alebo zamietla poistné plnenie?
Poisťovňa nepreplatila poškodenému celú škodu a poškodený si ju teraz uplatňuje priamo u Vás?

Z blogu

Kto som

Volám sa Denisa Bačová a v oblasti poisťovníctva pracujem od roku 2004. Za tie roky som pracovala vo viacerých poisťovniach, na viacerých pozíciách. Ako právnička poisťovne som riešila súdne spory, v ktorých klienti žalovali poisťovne a tiež som sa venovala sťažnostiam klientov, ktorí namietali nesprávny postup poisťovne.

Mojím cieľom je pomôcť poisteným, poškodeným pri uplatňovaní svojich práv v poisťovni. Pomôcť im porozumieť zložitým právnym podmienkam a postupom poisťovne...

JUDr. Denisa Bačová
Galbavého 2
841 02 Bratislava

IČO: 47 936 134
DIČ: 1071786903