Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Zabezpečte miesto nehody!

Ohrozujú havarované vozidlá ďalších účastníkov premávky? Ak áno, zabezpečte čo najrýchlejšie miesto dopravnej nehody výstražným trojuholníkom, nasaďte si reflexnú vestu a zapnite na vozidle výstražné svetlá.

Je niekto zranený? V prípade potreby poskytnite prvú pomoc a volajte okamžite záchrannú službu na čísle 155 alebo 112.

Zavolajte políciu! Na čísle 158 alebo 112

Vyplňte správu o nehode

Ak nie je potrebné volať Políciu a ako účastníci dopravnej nehody ste sa dohodli na tom, kto je
vinníkom dopravnej nehody, vyplňte spolu Správu o nehode.

Zavolajte asistenčnú službu

Ak potrebujete odťah vozidla, zavolajte Asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené
povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie.

Väčšina poisťovní, poskytuje ako súčasť povinného zmluvného poistenia Asistenčné služby
k poistenému vozidlu, ktoré Vám zabezpečia odťah vozidla v prípade dopravnej nehody. Nárok na asistenčné služby máte bez ohľadu na to či ste vinníka alebo poškodený.

POZOR: Nevolajte na infolinku poisťovne, ale na špeciálne telefónne číslo asistenčnej služby.
Infolinka poisťovne je dostupná len počas štandardných pracovných hodín, Asistenčné služby
poisťovne sú dostupné non-stop, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Nahláste škodu poisťovni

Bezprostredne po nehode nahláste poistnú udalosť poisťovni telefonicky, online alebo osobne.
Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne alebo ju pošlite elektronicky.

Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade ak došlo k nehode na území SR, alebo do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

Ak ste poškodeným pri dopravnej nehode, nahláste škodu v poisťovni, v ktorej má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Pre poškodeného uvedené lehoty 15 a 30 dní pre nahlásenie poistnej udalosti neplatia.