Bol som zranený pri dopravnej nehode. Aké sú moje nároky na náhradu škody?

Môjho známeho, cyklistu, zrazilo auto, ktoré mu nedalo prednosť. Pri nehode bol zničený bicykel a cyklista utrpel ľahšie zranenia, avšak nič vážne sa mu nestalo, nebola potrebná ani hospitalizácia. Predsa však len utrpel nejaké pomliaždeniny a získal jednu novú jazvu, tak som mu odporučila, aby si uplatnil náhradu škody na zdraví v poisťovni. Počudovane mi však povedal, že chce peniaze len za bicykel a čo sa týka jeho zdravia „veď nič vážne sa mi nestalo, ani som nebol v nemocnici, bol som len týždeň PN a za to mi v tej poisťovni určite nič nedajú“. Dostal však odo mňa podrobné inštrukcie, ako má postupovať a nakoniec za „nič vážne sa mi nestalo“ dostal od poisťovne 800 EUR. Plus peniaze na nový bicykel.

Aké sú teda nároky na náhradu škody na zdraví, ktorú utrpí osoba pri dopravnej nehode?

 1. Náklady na liečenie
  Náklady na liečenie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, a preto vo väčšine prípadov poškodený nemá dôvod uplatňovať si nároky na náhradu nákladov na liečenie.
  Ak ale vzniknú náklady na liečenie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napr. doplatky za lieky, doplatky na nákup zdravotníckych pomôcok, resp. úhrada za lekárske výkony realizované v súkromnom zdravotníckom zariadení, takéto dodatočné náklady je možné nahradiť z povinného zmluvného poistenia vinníka dopravnej nehody.
 2. Nárok na bolestné.
  Bolestné predstavuje finančnú náhradu za bolesť, ktorú utrpí osoba v súvislosti s dopravnou nehodou. Bolestné sa poskytuje na základe lekárskeho posudku.
  Výpočet výšky bolestného je stanovený zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
  V lekárskom posudku lekár každému zraneniu pridelí bodové ohodnotenie v zmysle sadzobníka.
  Celkový počet bodov sa vynásobí hodnotou bodu, ktorá je pre rok 2020 stanovená vo výške 20,84 €. Hodnota bodu sa každý rok mení, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.
 3. Nárok za sťaženie spoločenského uplatnenia.
  Ak poškodenie zdravia pri dopravnej nehode má preukázateľne nepriaznivé následky pre ďalšie životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb, vzniká poškodenému nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Postup pre stanovenie výšky náhrady je rovnaký ako pri bolestnom. Lekár vyhotoví posudok, v ktorom pridelí jednotlivým zraneniam príslušný počet bodov.
 4. Nárok na náhradu straty na zárobku počas práceneschopnosti
  Ak v dôsledku zranenia pri dopravnej nehode je poškodený uznaný za práceneschopného, má nárok na náhradu straty na zárobku, t. z. zaplatenie rozdielu medzi vyplateným nemocenským a priemerným mesačným zárobkom.
 5. Nárok na náhradu straty na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
  Ak v dôsledku utrpeného zranenia poškodený už nemôže naďalej vykonávať prácu, ktorú vykonával pred zranením a z dôvodu zmeny pracovného zaradenia bude jeho príjem nižší ako pred dopravnou nehodou, má nárok na náhradu rozdielu medzi zárobkom pred dopravnou nehodou a zárobkom po dopravnej nehode.
  Taktiež, ak v dôsledku zranení v súvislosti s dopravnou nehodou bude poškodený uznaný za invalidného, má nárok na náhradu straty na zárobku, t. z. rozdielu medzi zárobkom ktorý dosahoval pred dopravnou nehodou a výškou invalidného dôchodku.

Pri uplatnení nárokov na náhradu škody na zdraví je potrebné dbať na 2-ročnú premlčaciu lehotu, ktorá uplynie za dva roky odo dňa kedy sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za škodu zodpovedá.

Ak potrebujete pomoc s uplatnením Vašich nárokov voči poisťovni, rada Vám pomôžem. Kontaktujte ma.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *