Kto som

Volám sa Denisa Bačová a v oblasti poisťovníctva pracujem od roku 2004. Za tie roky som pracovala vo viacerých poisťovniach, na viacerých pozíciách. Ako právnička poisťovne som riešila súdne spory, v ktorých klienti žalovali poisťovne a tiež som sa venovala sťažnostiam klientov, ktorí namietali nesprávny postup poisťovne.

Pracovala som aj na tvorbe poistných produktov, čo znamená, že som vytvárala tie klauzuly v poistných zmluvách, na základe ktorých poisťovňa vypláca poistné plnenie, ale aj tie, na základe ktorých poisťovňa poistné plnenie zamieta.

Počas mojej praxe som zistila, že klienti často nepoznajú svoje práva a povinnosti vyplývajúce z poistenia, mávajú ťažkosti s uplatňovaním svojich nárokov, pretože sa im to javí ako komplikovaný proces, s ktorým by potrebovali pomôcť.

Mojím cieľom je pomôcť poisteným, poškodeným pri uplatňovaní svojich práv v poisťovni. Pomôcť im porozumieť zložitým právnym podmienkam a postupom poisťovne...
Ponúkam Vám pritom moje dlhoročné vedomosti a skúsenosti z poistnej praxe.

JUDr. Denisa Bačová
Galbavého 2
841 02 Bratislava

IČO: 47 936 134
DIČ: SK1071786903