Škodu mi spôsobilo vozidlo, ktoré nemá platné PZP. Ako si môžem uplatniť náhradu škody?

Po dopravnej nehode poškodený nahlási škodu do poisťovne vinníka, od poisťovne však dostane odpoveď, že povinné zmluvné poistenie vinníka zaniklo z dôvodu neuhradenia poistného. Poistka tak nebola v čase dopravnej nehody platná a poisťovňa spôsobenú škodu nenahradí.

Kto teda poškodenému zaplatí škodu?

Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla bola zriadená Slovenská kancelária poisťovateľov.

Slovenská kancelária poisťovateľov spravuje Poistný garančný fond, z ktorého sa poskytuje poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré v čase vzniku škody nemalo platné povinné zmluvné poistenie.

Ak teda škodu spôsobilo vozidlo, ktoré nemalo platné PZP, poškodený si uplatní náhradu škody v Slovenskej kancelárii poisťovateľov.

Škodu je potrebné nahlásiť vyplnením tlačiva, ktoré je uvedené na internetovej stránke www.skp.sk.

Následne celý proces likvidácie poistnej udalosti bude vykonávať Slovenská kancelária poisťovateľov.

Poškodený tak teda dostane náhradu za spôsobenú škodu.

Vodič nepoisteného vozidla však v konečnom dôsledku zaplatí za škodu sám. Po ukončení likvidácie poistnej udalosti a po vyplatení odškodnenia, si Slovenská kancelária poisťovateľov bude uplatňovať náhradu vyplatenej sumy v plnej výške u osoby, ktorá za škodu zodpovedá.

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *