Správa o dopravnej nehode – ako ju vyplniť?

Kedy je potrebné vyplniť Správu o nehode?

Správu o nehode je potrebné vyplniť, ak došlo k dopravnej nehode, pri ktorej nie treba volať Políciu a účastníci dopravnej nehody sa dohodli na tom, kto je zodpovedný za dopravnú nehodu.

Kedy nestačí Správa o nehode a je potrebné volať Políciu?

Políciu je nutné volať vždy v nasledovných prípadoch:

 • účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na tom, kto je vinníkom nehody,
 • predpokladaná škoda na vozidlách prevyšuje sumu 3 990 €,
 • vodič jedného z havarovaných vozidiel je pod vplyvom alkoholu, prípadne návykových látok,
 • vinník nehody nie je známy – účastník dopravnej nehody z miesta nehody ušiel, nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla,
 • pri nehode došlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby,
 • došlo k poškodeniu komunikácie alebo jej príslušenstva (bez ohľadu na výšku škody); najčastejším prípadom je poškodenie dopravnej značky alebo zvodidiel.

Ak teda pri dopravnej nehode došlo len k malej škode, nikto sa nezranil, nedošlo k poškodeniu vozovky alebo dopravnej značky, vodič zjavne nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky a vinník dopravnej nehody si je vedomý svojej chyby a prizná si ju, účastníci dopravnej nehody spolu vyplnia Správu o nehode, ktorá je základným dokumentom pre riešenie poistnej udalosti v poisťovni.

Kde získam Správu o nehode?

Správu o nehode Vám posiela poisťovňa svojim klientom po uzavretí poistnej zmluvy PZP. Dokument od poisťovne je na samo prepisovacom papieri a jeho vyplnením získate 2 vyhotovenia, jedno je určené pre vinníka nehody  a druhé pre poškodeného.

Poisťovne dávajú na Správy o nehode logo, formulár je však jednotný pre všetky poisťovne, preto môžete použiť Správu o nehode z ktorejkoľvek poisťovne.

Správu o nehode by mal každý vodič so sebou nosiť vo vozidle, takže v prípade dopravnej nehody by ju mal mať aspoň jeden z vodičov k dispozícii. Ak by predsa len nikto Správu o nehode so sebou nemal, môžete spísať Správu o nehode na prázdnom papieri, je však nutné uviesť všetky informácie, ktoré vyžaduje Správa o nehode a na záver dokument podpísať. Náležitosti Správy o nehode nájdete tu.

Aké informácie uvádzam v Správe o nehode?

 • dátum a čas nehody,
 • miesto nehody – ulicu, číslo domu, kilometer cesty/diaľnice a pod.
 • informáciu či bol niekto zranený,
 • informáciu či došlo ku škode inej ako na vozidlách škodcu a vinníka (napr. pri reťazovej dopravnej nehode, kde bolo poškodených viac áut, pri poškodení zvodidiel, dopravnej značky). Pamätajte, ak bol niekto zranený alebo bol poškodený majetok tretej osoby, nestačí vyplniť Správu o nehode, ale je potrebné volať Políciu.
 • údaje o svedkoch dopravnej nehody; svedkom dopravnej nehody je aj spolujazdec, preto vždy zadajte údaje o spolujazdcoch,
 • údaje o vozidlách, ktoré sú účastníkmi dopravnej nehody – informácie o držiteľoch vozidiel a o vozidlách. Údaje nájdete v malom technickom preukaze. Pri držiteľoch vozidiel nezabudnite uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
 • údaje o povinnom zmluvnom poistení vozidla – všetky potrebné informácie nájdete v Zelenej karte,
 • informácia o havarijnom poistení vozidla,
 • informácia o vodičoch vozidiel, vodič vozidla môže byť niekto iný ako je jeho držiteľ, preto je potrebné uvádzať samostatne aj údaje o vodičovi vozidla,
 • informácia o priebehu dopravnej nehody – tu je potrebné na obrázku vozidla vyznačiť šípkou smer nárazu, ďalej opísať viditeľné poškodenia vozidla, vyznačiť z ponúkaných možností, v akej situácii sa nachádzalo vozidlo v čase nehody (napr. vozidlo predchádzalo, vozidlo cúvalo) a nakresliť situačný plánik nehody,
 • poznámky – ak máte ešte iné dôležité skutočnosti, ktoré chcete uviesť,
 • informácia o vinníkovi nehody, kto za nehodu zodpovedá,
 • podpis účastníkov nehody.

Takto vyplnenú Správu o nehode použije vinník pre nahlásenie poistnej udalosti do poisťovne, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie a poškodený pre uplatnenie svojich nárokov na náhradu škody.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *